جراحی ماموپلاستی

جراحی ماموپلاستی |کوچک یا بزرگ کردن سینه ها!

جراحی ماموپلاستی جراحی ماموپلاستی در ابتدای ظهورش به عنوان یک عمل جراحی شناخته می شد که کارش کمک کردن به خانم ها برای آسوده شدن از شر وزن زیاد سینه ها بود. تنها کمی بعد تر بود که این عمل به عنوان یک عمل با اهداف زیبایی صرف شناخته شد.  همیشه فشار زیادی روی خانم …

جراحی ماموپلاستی |کوچک یا بزرگ کردن سینه ها! Read More »