ابدومینوپلاستی | چربی اضافی شکم را بردارید!

ابدومینوپلاستی ابدومینوپلاستی یک جراحی زیبایی است که هدفش بهبود شکل و ظاهر شکم است. در حین این عمل پوست و چربی اضافی از شکم حذف می شود. همچنین بافت های ارتباطی شکم تقویت شده و محکمتر می شوند. در نهایت پوست باقی مانده درست سرجای خود قرار می گیرد تا شکم ظاهری صاف و یکدست …

ابدومینوپلاستی | چربی اضافی شکم را بردارید! بیشتر بخوانید