انواع ماستکتومی

عمل تخلیه سینه یا ماستکتومی چیست | انواع ماستکتومی

تخلیه سینه یا عمل ماستکتومی چیست ماستکتومی ، تخلیه سینه ، عمل برداشتن سینه یا پستان برداری عملی است که در طی آن ، جراح بافت یک یا هر دو سینه را برمی دارد. هدف از عمل ماستکتومی معمولاً حذف سرطان سینه یا جلوگیری از گسترش یا توسعه آن است. با این حال، برخی از …

عمل تخلیه سینه یا ماستکتومی چیست | انواع ماستکتومی Read More »