برای تشخيص سرطان سينه به چه دكتری مراجعه كنيم؟

تشخيص سرطان سينه سرطان در واقع توده ای متراکم و متشکل از سلول های سرطانی است که در بافت های مختلف بدن ایجاد می شود. طبیعتا وقتی در مورد سرطان سینه صحبت می کنیم، از توده سرطانی حرف می زنیم که در بافت اندام سینه رشد می کند. تشخیص دادن غدد سرطانی شاید در بافت …

برای تشخيص سرطان سينه به چه دكتری مراجعه كنيم؟ بیشتر بخوانید