جراحی پستان | بهترین جراح پستان در تهران

جراحی پستان سلول های سرطانی مهاجمین بسیار ریز خارجی در بدن ما نیستند. بلکه سلول های عادی خود بدن هستند که از نظر ژنتیکی دچار جهش یا بهتر است بگوییم ایراد شده اند و رشد مداوم دارند. این سلول های بدرفتار که اتفاقا خیلی هم سریع رشد می کنند می توانند از هر ویروس، باکتری …

جراحی پستان | بهترین جراح پستان در تهران بیشتر بخوانید