مراقبتهای بعد از عمل ماستکتومی | بهترین جراح سرطان سینه در تهران

مهم ترین مراقبتهای بعد از عمل ماستکتومی  ماستکتومی یکی از روش های رایج و گاهاً خط اول مقابله با توده های سرطانی پستان است. این عمل نه تنها یک گزینه درمان، بلکه در برخی موارد یک راهکار مؤثر در پیشگیری از سرطان در افراد با ریسک بالاست. هفته ها طول می کشد تا عمل ماستکتومی …

مراقبتهای بعد از عمل ماستکتومی | بهترین جراح سرطان سینه در تهران بیشتر بخوانید