سرطان التهابی سینه | سرطان های بدخیم سینه | جراحی سینه

سرطان التهابی سینه سرطان التهابی سینه یا همان (IBC) نوعی بسیار نادر و البته تهاجمی و خطرناک از سرطان سینه است که در قالب جوش، ناحیه تحریک شده یا داغی روی سینه خودش را نشان می دهد. این سرطان رگ های لنفاوی در پوست سینه را مسدود می کند. سرطان التهابی نوع خطرناک و جدی …

سرطان التهابی سینه | سرطان های بدخیم سینه | جراحی سینه بیشتر بخوانید