فیبروکیستیک چیست | با غده های سینه بیشتر آشنا شوید

فیبروکیستیک چیست در پاسخ به این سوال که فیبروکیستیک چیست ؟ باید بگوییم که تغییرات فیبروکیستیک سینه در واقع دو چیز هستند که می توانند به صورت طبیعی برای سینه اتفاق بیفتند: بافت های فیبروزی و کیست های خوش خیم(غیرسرطانی). این تغییرات می توانند زمانی اتفاق بیفتند که بافت سینه فرد سفت تر شود، به …

فیبروکیستیک چیست | با غده های سینه بیشتر آشنا شوید بیشتر بخوانید