آیا فیبروآدنوم خطرناک است؟ | با توده های سینه بیشتر آشنا شوید

آیا فیبروآدنوم خطرناک است؟ اگر به پزشک مراجعه کردید و او به شما گفت که در سینه تان فیبروآدنوم دارید، نترسید. منظورش سرطان سینه نیست. فیبروآدوم ها رایجترین توده یا غده های داخل سینه خانم ها هستند. در بسیاری مواقع این توده ها خود به خود محو می شوند و نیازی به درمان ندارند. اما …

آیا فیبروآدنوم خطرناک است؟ | با توده های سینه بیشتر آشنا شوید بیشتر بخوانید