ماستکتومی یا عمل تخلیه سینه چیست | انواع ماستکتومی

تخلیه سینه یا عمل ماستکتومی چیست ماستکتومی یا عمل برداشتن سینه یا پستان برداری عملی است که در طی آن، جراح بافت یک یا هر دو سینه را برمی دارد. هدف از عمل ماستکتومی معمولاً حذف سرطان سینه یا جلوگیری از گسترش یا توسعه آن است. با این حال، برخی از افراد به دلایل دیگری …

ماستکتومی یا عمل تخلیه سینه چیست | انواع ماستکتومی بیشتر بخوانید