نمونه برداری از توده پستان | تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن سرطان

نمونه برداری یا بیوپسی از توده پستان    زمانی که بیمار با توده پستان مواجه می شود، در مرحله نخست برای تشخیص بیماری، غربالگری، معاینه فیزیکی و یا تصویر برداری انجام خواهد شد. در بسیاری از مواقع امکان تشخیص بیماری با روش های نام برده شده وجود ندارد و برای تشخیص دقیق، لازم است از …

نمونه برداری از توده پستان | تشخیص خوش خیم و یا بدخیم بودن سرطان بیشتر بخوانید