لامپکتومی یعنی چی

لامپکتومی چیست | بهترین جراح لامپکتومی در تهران

لامپکتومی چیست لامپکتومی (Lumpectomy) به جراحی برداشتن تومور سینه (یا توده) و برخی از بافت های طبیعی که آن را احاطه کرده است ، اشاره دارد. لامپکتومی نوعی جراحی “حفظ پستان” است. نام‌ های مختلفی برای جراحی حفظ پستان استفاده می‌ شود از قبیل بیوپسی، لامپکتومی، ماستکتومی جزئی، برداشتن مجدد، کوادرانکتومی یا وج ریسکشن. از …

لامپکتومی چیست | بهترین جراح لامپکتومی در تهران Read More »