پاژه پستان | بیماری پاژه پستان چیست؟ | بیماری های خطرناک سینه

پاژه پستان پاژه پستان در حقیقت یک بیماری مرتبط با نوک پستان است که به بیماری پاژه پستانی نوک سینه معروف شده. این بیماری بسیار نادر بوده و با سرطان پستان ارتباط دارد. بیماری پاژه پستانی چیست پاژه پستانی موجب بروز تغییرات اگزما مانندی روی پوست نوک سینه و ناحیه تیره تر اطراف آن می …

پاژه پستان | بیماری پاژه پستان چیست؟ | بیماری های خطرناک سینه بیشتر بخوانید