بهترین انواع پروتز پستان در دسترس کدام است؟

معرفی انواع پروتز پستان پروتز سینه یک پستان مصنوعی است که برای شبیه سازی اندازه، شکل، احساس و وزن سینه های فرد پس از انواع ماستکتومی (جزئی، کامل یا مضاعف) طراحی شده است. انواع پروتز پستان در دسترس است. انواع پروتز پستان ممکن است برای افرادی که نمی خواهند جراحی ترمیمی انجام دهند یا به …

بهترین انواع پروتز پستان در دسترس کدام است؟ بیشتر بخوانید