سرطان پستان سه‌گانه منفی

درمان سرطان پستان سه‌گانه منفی (Triple-negative breast cancer) سرطان پستان سه‌گانه منفی یا به اختصار TNBC متفاوت از سه نوع شایع‌تر سرطان پستان است. ۱۵% از سرطان‌های پستان، سرطان پستان سه گانه‌ی منفی هستند. این بیماری نوعی سرطان مهاجم و درمان آن دشوارتر است. برای درک سرطان پستان سه‌گانه منفی فرد باید در مورد سه نوع اصلی …

سرطان پستان سه‌گانه منفی بیشتر بخوانید