انواع جراحی ماستکتومی

انواع جراحی ماستکتومی و کاربردهای آن در درمان سرطان سینه   ماستکتومی یکی از روش های رایج و گاهاً خط اول مقابله با توده های سرطانی پستان است. این عمل نه تنها یک گزینه درمان، بلکه در برخی موارد یک راهکار مؤثر در پیشگیری از سرطان در افراد با ریسک بالاست. در ادامه با ما …

انواع جراحی ماستکتومی بیشتر بخوانید