معرفی کامل جراحی های درمانی پستان

جراحی های درمانی پستان جراحی پستان تنها به دو دلیل است که صورت می پذیرد. یکی با هدف درمانی و دیگری با هدف زیبایی. جراحی های درمانی پستان اغلب برای درمان یا کنترل علائم سرطان پستان انجام می شوند. جراحی پستان بخشی کلیدی از روند درمانی عمومی سرطان پستان است که شامل برداشتن بافت سرطانی …

معرفی کامل جراحی های درمانی پستان بیشتر بخوانید