سرطان سینه متاستاتیک

رژیم غذایی برای سرطان پستان متاستاتیک – بخش اول

بخش اول: سرطان پستان متاستاتیک مبانی سرطان پستان سرطان پستان شایع ترین سرطان تشخیص داده شده و یکی از مهمترین دلایل مرگ ناشی از سرطان در زنان در سراسر جهان به شمار می رود. یکی از متداول ترین زیر گروه های سرطان پستان وابسته به هورمون جنسی ، گیرنده مثبت استروژن (ER) و پروژسترون (PR) …

رژیم غذایی برای سرطان پستان متاستاتیک – بخش اول Read More »