عمل جراحی ژنیکوماستی

جراحی ژنیکوماستی | کوچک کردن سینه در مردان

 هر آنچه درباره عمل جراحی ژنیکوماستی باید بدانید. ژنیکوماستی یا بزرگی سینه در مردان می‌تواند در هر سنی اتفاق بیفتد که باعث بزرگ شدن یا تورم بافت سینه در مردان می‌شود. این افزایش حجم می‌تواند در هر دو سینه یا فقط یکی از آن‌ها اتفاق بیفتد. در صورتی که یکی از سینه‌ها درگیر شود، ژنیکوماستی …

جراحی ژنیکوماستی | کوچک کردن سینه در مردان Read More »