مراقبت های بعد از عمل ماستکتومی

انواع جراحی ماستکتومی

انواع جراحی ماستکتومی و کاربردهای آن در درمان سرطان سینه   ماستکتومی یکی از روش های رایج و گاهاً خط اول مقابله با توده های سرطانی پستان است. این عمل نه تنها یک گزینه درمان، بلکه در برخی موارد یک راهکار مؤثر در پیشگیری از سرطان در افراد با ریسک بالاست. در ادامه با ما …

انواع جراحی ماستکتومی بیشتر بخوانید

مراقبت های بعد از عمل ماستکتومی چیستند؟

مراقبت های بعد از عمل ماستکتومی چیستند؟ ماستکتومی، تخلیه سینه، عمل برداشتن سینه یا پستان برداری عملی است که در طی آن، جراح بافت یک یا هر دو سینه را برمی دارد. هدف از عمل ماستکتومی معمولاً حذف سرطان سینه یا جلوگیری از گسترش یا توسعه آن است. با این حال، برخی از افراد به …

مراقبت های بعد از عمل ماستکتومی چیستند؟ بیشتر بخوانید

ماستکتومی یا عمل تخلیه سینه چیست | انواع ماستکتومی

تخلیه سینه یا عمل ماستکتومی چیست ماستکتومی یا عمل برداشتن سینه یا پستان برداری عملی است که در طی آن، جراح بافت یک یا هر دو سینه را برمی دارد. هدف از عمل ماستکتومی معمولاً حذف سرطان سینه یا جلوگیری از گسترش یا توسعه آن است. با این حال، برخی از افراد به دلایل دیگری …

ماستکتومی یا عمل تخلیه سینه چیست | انواع ماستکتومی بیشتر بخوانید

Scroll to Top
اسکرول به بالا